З каменем за пазухою...

Продовжуємо наш майже багаторічний відчайдушний лікнеп)) з історії за допомогою старих автентичних буковинських текстів. Цього разу, це публікація з «Радянської Буковини» (1983 рік). Приводом для тої статті стало те, що мешканець буковинського села Дубівка пан Піцул написав звернення до ООН із проханням забрати його з країни щастя у будь-яку менш щасливу країну, де б не переслідували за релігійні погляди.

Суть подібних публікацій полягала в тому, що людей закликали до совісті. Непоступливість, дотримування власних поглядів і безсовісність вважалися синонімами в ті складні часи. І не тільки тоді...

Тобто, пікантність ситуації в тому, що журналіст обливає людину брудом, лізе в усі щілини, і в той самий час дорікає свою жертву… безсовісністю, зверхністю і ще довжелезний список претензій)).

По-своєму розкривається і психологічний портрет «злочинця», насправді — жертви. Я б сказав, що головна його риса — страшенна втома від ідіотів, які лізуть не в свої справи. Характерно, що у статті добрі персонажі мають імена і по-батькові, а «злочинець» — тільки прізвище. Це про тонкощі, які ніколи не зайві.

Текст чудово передає певні особливості людського суспільства, не тільки радянського. Мені він подобається. Епічністю))) Впевненістю)) а через багато років — ще й емоційним ідіотизмом журналіста. Втім, завжди можна знайти багато сторін і тлумачень.

Кому дрібно читати, натискайте на клавіатурі Ctrl+. І відбувається диво, літери збільшуються)))

З КАМЕНЕМ ЗА ПАЗУХОЮ...

Цей сход надовго запам’ятається жителям Дубівки. Адже йшлося на ньому про дуже важливе — духовний світ людей.
— Зайдіть у будь-яку хату в селі і вн не знайдете сьо­годні стола, на якому не бу­ло б білого хліба і до хліба, — не без гордості говорив го­лова сільвиконкому Октавіан Петрович Русу. — Можна ска­зати, шо 98 процентів нашого житла — це будинки, зведені за останнє десятиріччя. Але в людини, аби почувати себе щасливою по-справжньому, мусить бути не тільки гарна оселя, не тільки багатий стіл, але й щедра душа, помисли, її праця.
Думку цю продовжила сіль­ська вчителька Людмила Іва­нівна Боднарюк:
— Щастя — це не безтур­ботність, це гармонійне поєд­нання власної гідності, радості і повноти творчого життя, з одного боку, і свідомості обо­в'язку перед іншими людьми, перед колективом, перед сус­пільством — з другого.
Людмила Іванівна оповідала про своїх вихованців, про ді­тей тих, хто сидів зараз у залі.
— Діти мають постійну по­требу пізнавати життя, — го­ворила вчителька. — Вони не хочуть терпіти зла. Це дуже гарна риса людського характе­ру. Але, на жаль, трапляють­ся випадки, коли при потуранні деяких батьків, насамперед віруючих, в окремих наших ви­хованців виробляється дволикість. Таких учнів спонука­ють говорити неправду, чому вони не відвідують школу, чо­му з товаришами не поїхали, на колгоспний лан, коли усі рятували від негоди врожай… Більше того, ці батьки прищеплюють дітям релігійно-екст­ремістські погляди. У що це обертається? А в те, шо ді­тей спроваджують на шлях злочину перед Батьківщиною. Уже відтепер їм кладуть ка­мінь за пазуху, аби носили йо­го проти найдорожчого,
І знову на сільському сході прозвучали прізвища родин Піцула, Зелінського, Горобця, людей, які, ховаючись під релігійну маску, наставляють своїх єдиновірців на «шлях істинний» за рецептами антирадянськнх закордонних цент­рів, штовхають їх на відверту зраду Батьківщині — виїзд у будь-яку несоціалістичну кра­їну, де нібито «процвітає благоденствіє і справедливість». Школу цю проходять і їхні діти. ї як наслідок такої «на­уки» з сім'ї Піцулів відмо­вились від служби в армії си­ни Костянтин, Іван, Георгій.
Погляди присутніх звернені до чоловіка, який сидів у пе­редостанніх рядах залу з якимось дивним, кам'яним облич­чям. З-під похмурих брів вид­ніла цілковита байдужість до земних хвилювань сІльчан, їх дум, тривог за сьогоднішній і завтрашній день села, за долю Вітчизни. Сидів чужим серед своїх.
Вдавана набожність ані­скільки не сприймалася, хоч нею і намагається давно возвеличити свою особу. Бо якщо брати віру Піцула (він нале­жить до найактнвніших екстре­містів — п'ятидесятників), то турбота у нього повинна бути одна — про отця небесного, господа бога. Всі інші, мирські турботи — суєта і гріх. Але ні він, ні його «брати» — одновір­ці цього догмату не дотриму­ються. Більше дбають про се­бе. І не любов до Всевишньо­го проповідує Піцул, а нена­висть до «безбожної країни»: закликає віруючих не підкоря­тися місцевим органам влади і прийняти «хрещення вогнем», «страждати за ім’я Христа...». Отак і вдає з себе «страдальця» за віру в бога.
Щоб підкреслити це, не раз Повторює: «Я був засуджений властями за християнські переконання на 10 літ». Хоч тут мяко кажучи, подвійна нещирість. Бо не за віру судили Піцула, а а за антирадянські дії. І не на десять літ, а на п'ять. І то відсидів лише три, потрапив, під амністію, зважили на багатодітну сім'ю.
Здавалось, після всього при­йде до чоловіка усвідомлення своїх ганебних вчинків і дій. Але ні, щось утримує його. І, звісно, не віра. Бо і тепер си­дів у залі, впершись підборіддям у широкі долоні, дале­кий і байдужий. Лише коли хтось з промовців торкався підступної діяльності екстре­містів — п’ятидесятників, які своїми вчинками ганьблять громаду, Піцул проймався ува­гою до тої розмови.
Зійшов на трибуну тракто­рист Іван Ванхала. Говорив він, як думав: і про сьогодні­шні клопоти села, і про зв'язок батьків зі школою і про ту прикрість — ганьбу, якої завдають екстремісти жптелям Дубівки.
— Якщо у людини немає со­вісті, — говорив Ванхала, — то ніяка віра не замінить її. По яких би закутках людина та не ховалася — шепталася, на­род бачить. Бо не віру ховає, а зло ховає, недобрїсть свою. З чесністю не ховаються. Ска­жіть, хіба до таких, як Піцул, не було віруючих? І зараз лю­ди вірять у бога. Кому те хто боронить? Але Піцулу і ного єдиновірцям хочеться зверхвіри. І для такої, бачте, у нас бракує місця. Тісно їм з та­кою вірою серед наших людей. Ось і вирішив Піцул зверну­тися аж в ООН, аби надали йому можливість виїхати в будь-яку несоціалістичну краї­ну. Хоча б до Сполучених Штатів Америки. Ось там уже привільно буде для його віри, бо, як каже, у такій державі вірять у бога навіть самі пре­зиденти. Що на це скажеш?.. Світ уже не один раз переко­нався у «гуманності» та «лю­дяності» боговіриих американ­ських президентів. Один з лю­бові до ближніх розпорядився скинути на них атомну бомбу, інший напалмом палив в’єтнам­ських дітей, а останній розпинає народ Гренади, Лівану, Палестини, ше й оголосив «хрестовий похід» проти кому­нізму. Знову з іменем бога го­тується до вбивства, хоч у бо­жих заповідях написано: «Не вбий!».
Оплесками підтримав зал думку Івана Ванхала. Але Піцул її не поділяв. Чоло йо­го кібчилось у невдоволенні і тоді, коли завуч школи Геор­гій Петрович Семко з обуренням говорив, шо батьки-сектантн несуть пряму відповіда­льність за пропущені уроки своїх дітей. Наприклад, Сільва Піцул у десятому класі за не­повних три місяці пропустила 483 уроки, Ліда Петрюк — 203, Октавіан Булига — майже 200. Зіна Піцул, вкрай пога­но відвідуючи школу, не здала торік екзаменів за десятий клас...
— Колись я пов’язала свою долю з віруючим хлопцем, — розповіла на сільському сході бібліотекар Ганна Симко. — Але за його великою набожні­стю приховувалась ше більша непорядність, страшенний фа­натизм. Він з такими, як сам, роз’їжджав по заробітках в Одеську область, Грузію… Й до того домолився, що одного дня сказав: «Бог дорожчий мені, ніж власна дитина». Нею, справді, він не займався. По­їздки за довгим карбованцем, постійні ходіння на молитовні зібрання, — усе це відвернуло його від сім’ї. Тому й кажу, що не молитвою сильна люди­на і не богом. Жити потрібно чесно. А тоді і не треба буде молитись та каятись, бога шу­кати і торгуватись із совістю.
Гірке зізнання Ганни схви­лювало присутніх. Тільки не Піцула. Таким же байдужим став перед людьми, коли вони зажадали від нього відповіді: «До яких пір буде ганьбити село, доки буде носити той ка­мінь за пазухою?..».
Він завчено спробував схо­ватися за Біблію. Але твердої основи не мав, як не мав і вла­сного голосу. Вражала ота його дивовижна байдужість до людей, серед яких зріс цей чо­ловік, до землі, шо годує його. Подумалось: Найстрашніше —- прожити життя, так і не спі­знавши головної його радості — самовідданого служіння людям.

І. МАРУСЯК.
Глибоцький район Радянська Буковина (1983 рік)

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте